Základní škola
Frýdek-Místek, Pionýrů 400

2013/14

Den s Městskou policií F-M

Na konec dubna připravily vychovatelky školní družiny ve spolupráci s Městskou policií Frýdek-Místek zajímavé odpoledne pro děti. Na kynologickém cvičišti Sportovního klubu policie mohly děti vidět ukázky výcviku psů, canisterapie se psy a prevenci MP. Viděly např. odložení psa s povelem „hlídej“, hledání ztracené osoby, vyštěkání pachatele a další. Dále se od strážnice dozvěděly něco o práci městské policie, pár informací pro svou ochranu a také si zopakovaly důležitá telefonní čísla.

219Další fotografie

Dort pro ADRU

V lednu nás oslovila pracovnice ADRY s touto nabídkou:

U příležitosti desátého výročí vzniku Dobrovolnického centra ADRA ve Frýdku-Místku jsme připravili soutěž pro školní družiny. Každá školní družina do soutěže přihlásí jeden velký plakát s tématem „Narozeninový dort pro Adru“. Narozeninový dort na plakátu by měl být „adrácký“, to znamená, že má vypovídat o činnosti Dobrovolnického centra nebo charakterizovat poslání Adry, popř. mapovat deset let fungování DC ADRA v našem městě.

Hlasování o vítězi nejhezčího a nejzajímavějšího plakátu proběhne 20. února v rámci Slavnostního večera k 10. výročí DC ADRA FM.

Všechny děti budou za svou snahu odměněny drobnými dárky a nejúspěšnější školní družina získá sladkou odměnu – opravdový dort.

 Naše školní družina se této akce také zúčastnila. Děti dostaly malý letáček od pracovnice ADRY a na zadní stranu tohoto letáčku měly za úkol nakreslit Dort pro Adru. Letáček odevzdaly vychovatelkám, které vybraly podnětné nápady na plakát.Potom to už byl úkol pro zdatné malíře a ti vytvořili krásný plakát s dortem, který byl vytvořen z různých výtvarných technik.

102_1054

Přírodovědná odpoledne v družince

V měsíci únoru si mohli žáci naší družinky po několik odpolední vyzkoušet své znalosti z přírodovědy. Opět pro ně vychovatelky nachystaly zajímavá stanoviště, kde žáci dokazovali, co vše znají o přírodě. Na jednom stanovišti poznávali základní plemena pejsků, na druhém rozdělovali potraviny na ovoce a zeleninu a poznávali naše známé jedlé i jedovaté houby. Na dalším stanovišti je čekal přírodovědný kvíz (poznávání stromů, jejich plodů, lesních a domácích zvířat, křížovka…) a nakonec poznávání stop lesních zvířat a přiřazení k fotografiím zvířat. Na závěr dostaly děti za své znalosti sladkou odměnu.

Malý doktor

V měsíci listopadu jsme v naší školní družince pracovali v duchu Malého doktora. Žáci nejprve zhlédli instruktážní DVD „První pomoc“, kde byly ukázky základních poranění, se kterými se děti mohou osobně setkat. Následovala jednoduchá instruktáž, co v takovýchto případech mají udělat. V jednotlivých odděleních pak žáci tvořili z papíru poraněná zvířátka, malovali sanitky a další obrázky z lékařského prostředí, besedovali navzájem o úrazech a první pomoci, vyplnili si testy na téma „Poznáš nebezpečí?“. Nakonec všechny načerpané vědomosti mohli žáci uplatnit při praktických cvičeních, kdy si vyzkoušeli sami na sobě nebo na figuríně fixaci dolní nebo horní končetiny, masáž srdce, zástavu krvácení tlakovým obvazem, závěs na horní končetinu. Žáci byli velice vnímaví a šikovní.

Fotografie

 

Indiánskou stezkou

Celý měsíc říjen byl ve školní družině na Šestce zasvěcen do tajů indiánského světa. Všechny vychovatelky vyráběly s dětmi různé indiánské výrobky v podobě čelenek, stanů, sukní, totemů, mandal a psaní indiánského písma.

V pátek 18. 10. 2013 jsme s dětmi ukončili indiánskou stezku soutěžemi k tomuto tématu v hale. Děvčata předvedla ukázku indiánského tance. Poté se všechny děti s chutí zapojily do soutěží, kde si procvičily zručnost, rychlost, prolézání, hod na cíl, apod. Za velké úsilí dostaly sladkou odměnu.

DSCN0344

Fotografie z akce