Základní škola
Frýdek-Místek, Pionýrů 400

Akce ŠD

Den matek

Fotografie


Malování na hrnečky

Ve čtvrtek 17. března proběhla v naší družince výtvarná dílna ve spolupráci s panem Václavem Kerlem „Malování na hrnečky“. Akce se zúčastnilo 70 dětí. Malovalo se na bílé hrnky speciálními barvami. Některé děti si donesly i svou vlastní předlohu kresby.

Fotografie


Malý cestovatel

V měsíci únoru jsme v jednotlivých odděleních naší družiny cestovali po světě.

I. oddělení

Děti přinesly makety významných světových staveb, pohledy a suvenýry z cest, zhlédly dokument o Anglii, poskládaly si 3D puzzle globus, stavěly na čas puzzle světa ve skupinkách, vybarvily si omalovánky světových staveb, povídaly si o svých cestách po světě i po České republice.

II. oddělení

Děti si přečetly povídku o dobrodružné cestě do Ameriky, povídaly si o Egyptě a stavbě pyramid, o mořském světě, postavily si také velké puzzle s podmořským světem, dále cestovaly po Paříži. Děti také vybarvovaly tematické omalovánky Cesta světem za sluncem. Své cestování zakončily besedou o svých cestách s rodiči.

III. oddělení

Své cestování začaly děti besedou o zážitcích ze svých cest s rodiči.

Děti dále shlédly DVD – Významné památky světa a samy si připravily povídání o zajímavých místech naší země. Někteří žáci poskládali puzzle světa, kde si poté ukazovali všechny světadíly. Na závěr svého cestování si děti malovaly památky různých zemí.

IV. oddělení

Děti v tomto oddělení cestovaly převážně po České republice. Povídaly si o velkých městech, významných řekách, velkých horách, vybarvily si omalovánky našich nejznámějších hradů a zámků. Děti se také pochlubily svými zážitky ze zemí, které s rodiči o prázdninách navštívili.

V. oddělení

Děti tohoto oddělení cestovaly od Kolosea v Římě až po Sochu Svobody v New Yorku a Velkou čínskou zeď v Číně. Samy si připravily prezentaci se zajímavostmi o památkách. Na závěr svého cestování děti namalovaly svou rodinnou dovolenou.

Fotografie


Paralympiáda ŠD

Dne 26. 1. 2016 se ve školní hale 6. ZŠ konalo odpoledne s podtitulem Paralympiáda. Děti se snažily empaticky vcítit do těžkostí života lidí s handicapem jako např. nevidomý člověk nebo člověk bez jedné či dvou končetin. Zkoušely překonávat překážky bez pomocí zraku a sluchu. Toto odpoledne bylo pouze doplněním a společnou akcí všech pěti oddělení. V každém z oddělení měly děti další doplňující program na toto téma. Děti si zahrály na umělce tím, že se pokoušely malovat obrázky se zavázanýma očima, malovaly ústy a nohama, pomocí nohou přenášely předměty do krabice. Dále procvičovaly odezírání z úst.

Za své snažení děti dostaly sladkou odměnu. Všechny se nakonec shodly na tom, že být zdravý je nejcennější.

Fotografie


Čertovské odpoledne ve školní družině

Na první prosincové odpoledne připravily vychovatelky pro děti školní družiny odpoledne plné soutěží a zábavy. Na pěti stanovištích v hale si mohli všichni čerti a čertice vyzkoušet pekelné čertovské disciplíny. Např.: sbírání dřeva a běh s pytlem, zaplétání čertovské oháňky, běh s kopytem ve dvojicích, zakládání ohně a potrestání hříšníků a navlékání řetězu.

V průběhu soutěží mezi děti přišli i Mikuláš s čertem. Někteří malí hříšníci skončili   v čertovském pytli, ale z pekla se zázračně vrátili. Nakonec to čerti a čertice rozparádili na pekelné diskotéce. Za svůj výkon při soutěžích dostali všichni sladké odměny.

Fotografie


Indiáni ve školní družině

Měsíc říjen se ve školní družině nesl v duchu indiánů a všeho, co s indiánským životem souvisí. V jednotlivých odděleních jsme se zaměřili na výrobu indiánských lodiček z papíru, oděvů, totemů a tomahavků. Děti si také vyráběly vlastní čelenky a zvířata z kaštanů a špejlí, což je moc bavilo. Celý měsíc vyvrcholil v úterý 27. října, kdy se ve školní hale konalo sportovní Indiánské odpoledne. Děti soutěžily na stanovištích, na kterých měly předvést své umění v přeskakování kamenů, hodu na bizona, balancování nad propastí a podlézáním pod překážkami. V pozadí toho všeho se nesla uvolněná atmosféra, kdy děti relaxovaly u omalovánek s indiánskou tematikou.

DSCN1197[1]Fotografie