Základní škola
Frýdek-Místek, Pionýrů 400

Školská rada

Výsledky voleb do školské rady na období 2015 – 2017

I. Výsledky voleb zákonných zástupců:

Voleb se zúčastnilo 300 oprávněných voličů, tj. 58,37% z celkového počtu 514 oprávněných voličů.

 1. Mgr. Lenka Drahotuská (187 hlasů)
 2. Ing. Lucie Krtková (160 hlasů)
 3. Andrea Garčicová (135 hlasů)
 4. Jarmila Murínová (119 hlasů)

Členy školské rady za zákonné zástupce žáků při ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400 byli zvoleni:

Mgr. Lenka Drahotuská a Ing. Lucie Krtková

 

II. Výsledky voleb pedagogických pracovníků

Členy školské rady za pedagogické pracovníky při ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400 byli zvoleni:

Mgr. Irena Formánková a Mgr. Zbyněk Velčovský

 

Složení školské rady:

Školská rada má 6 členů. 2 členy školské rady volí zákonní zástupci žáků a zletilí žáci, 2 členy pedagogičtí pracovníci a 2 členy jmenuje zřizovatel. Funkční období rady jsou 3 roky.

Školská rada:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování;
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy;
 • schvaluje školní řád;
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků;
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy;
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozborům hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření;
 • projednává inspekční zprávy ČŠI;
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy;
 • podává návrh na odvolání ředitele;
 • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 

Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400 konané 25. srpna 2010  (doc)

Školská rada je zastoupena

za zřizovatele

Titul Jméno Příjmení Telefon E-mail
Milan Valach
Anna Nováková 558 609 218

za rodiče

Titul Jméno Příjmení Telefon E-mail
Mgr. Lenka Drahotuská
Ing. Lucie Krtková

za pedagogy

Titul Jméno Příjmení Telefon E-mail
Mgr. Irena Formánková 558 443 136
Mgr. Zbyněk Velčovský 558 443 131