Základní škola
Frýdek-Místek, Pionýrů 400

Školní družina

Kapacita školní družiny: 150

Současný stav: 138

Počet volných míst: 12


ŠKOLNÍ DRUŽINA – OZNÁMENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM

V pátek 22. června 2018 bude provoz školní družiny ukončen v 15.30 hodin.

V pátek 29. června 2018 bude provoz školní družiny ukončen ve 14.00 hodin.

Prosíme o dodržení výše uvedených časů.

Při ukončení docházky do ŠD je nutno si vyzvednout veškeré zapomenuté věci (oblečení, úbory, deštníky…), které jsou na chodbě ŠD, hrnečky a  šťávy z herny. Rovněž je nutné si vyklidit šatní skříňku a nechat jí odemčenou.

Zápis do ŠD se koná 3. září 2018 v prostorách družiny.


Sdělení zákonným zástupcům – omluvenky

V případě, že omluvenka do ŠD není řádně vyplněna, nelze žáka z družiny uvolnit. Omluvenku vyplňují pouze zákonní zástupci, nikoli žák, sourozenec či jiný člen rodiny. Pokud je chybně na omluvence vyplněn datum, čas či neoznačen způsob odchodu, nelze omluvenku akceptovat. V tomto případě vychovatelka není povinna na tuto skutečnost telefonicky upozornit zákonné zástupce a žák odchází z družiny dle údajů vyplněných na zápisním lístku.

Děkujeme, že dbáte o bezpečnost svých dětí.

Vychovatelky ŠD


Informace o školní družině – ZDE


Vychovatelky školní družiny

Bc. Alena Cihlářová – vedoucí vychovatelka
Bc. Lenka Janíčková
Bc. Magda Manďáková
Monika Bůžková
Daniela Kutáčová