Základní škola
Frýdek-Místek, Pionýrů 400

Školní družina

Kapacita školní družiny: 150

Současný stav: 137

Počet volných míst: 13


Platba školní družiny

Dne 20. 9. 2017 od 15:00-16:30 hodin a dne 21. 9. 2017 od 15:00-16:30 hodin bude vybírána úplata za školní družinu (9/2017–1/2018) v kabinetě školní družiny.

Částka k platbě: 1000 Kč.

Prosíme o dodržení termínu platby a připravení si odpovídající částky.

Platbu přebírá pouze vedoucí vychovatelka Bc. Alena Cihlářová.

Platbu je možné provést také zasláním na účet školy: 179010830/0300

(do zprávy pro příjemce napište: platba ŠD-jméno a příjmení žáka, nikoli odesílatele) do 30. 9. 2017.

Informace ŠD

Všichni žáci, které jejich zákonní zástupci zapsali dne 4. 9. 2017 do školní družiny, byli přijati.


Informace o školní družině – ZDE

Zápis do školní družiny (4. 9. 2017) – informace ZDE


Vychovatelky školní družiny

Bc. Alena Cihlářová – vedoucí vychovatelka
Bc. Lenka Janíčková
Bc. Magda Manďáková
Monika Bůžková
Daniela Kutáčová