Základní škola
Frýdek-Místek, Pionýrů 400

2012/13

Odpoledne se zvířátky ve školní družině

Dne 30. května proběhlo ve školní družině na Šestce netradiční Odpoledne se zvířátky. Děti si tento den mohly do družinky přinést svého domácího mazlíčka, kterého pak představily ostatním dětem a povyprávěly, jak o něj pečují. Před vyučováním si děti donesly přepravky se zvířátky do školní družiny a celé dopoledne netrpělivě čekaly, až skončí poslední vyučovací hodina, aby své mazlíčky mohly představit ostatním kamarádům.

Tradičně nejvíce se sešlo křečků, morčat, králíků a potkanů. K vidění ale byla i méně známá zvířata, jako jsou agamy vousaté, činčila, želva nebo obří šneci. Rodiče a prarodiče navíc přivedli odpoledne pejsky a kočičky, protože ti by celé vyučování ve škole nevydrželi. Ten, kdo nemohl nebo nemá doma žádného zvířecího kamaráda, si mohl přinést alespoň plyšáčka nebo mohl připravit krátký referát o zvířátku, které by doma chtěl mít.

Fotografie

 

Pěvecká soutěž ŠD Skřivánek

Pěvecká soutěž školních družin s názvem Skřivánek se uskutečnila ve středisku Prostor dne 3. května. Z naší školy se zúčastnili:

v kategorii 1. tříd                Filip Lanča (1.B)                           3. místo

v kategorii 2. tříd                Jiří Skotnica (2.B)                        3. místo

v kategorii 3. tříd                Tomáš Valošek (3.A)                    2. místo

v kategorii 4. tříd                Kristýna Zatloukalová (4.B)       1. místo

v kategorii 5. tříd                Beata Raginová (5.A)                   4. místo

Všem zúčastněným patří poděkování za pěkný výkon a reprezentaci školní družiny a školy.

Na soutěž žáky doprovázela paní vychovatelka Janíčková.

Fotogalerie

Přírodovědné odpoledne ve školní družině

 Na poslední lednové odpoledne připravily vychovatelky školní družiny pro děti zajímavou přírodovědnou akci. Nejprve se všichni společně vydali k řece Ostravici, aby suchým pečivem nakrmili kachny a kačery, kteří zde pobývají. Během vycházky se děti dozvěděly mnoho zajímavých informací o životě těchto zvířat. Po návratu do družiny se děti rozdělily na 4 skupiny a postupně navštěvovaly:

  1. přírodovědnou učebnu II. stupně – zde pracovaly s mikroskopy, prohlédly si modely lidského těla a vycpaná zvířata
  2. promítání DVD – krátké a zajímavé příběhy ze života zvířat promítané z naučných DVD
  3. čtené i obrázkové perličky a rekordy ze zvířecí říše
  4. hernu, kde se na závěr tohoto odpoledne psal přírodovědný kvíz

Vánoce ve školní družině

Každý rok v čase vánočním se děti naší školní družinky scházejí všechny pod vánočním stromečkem, aby si společně popřály, zazpívaly koledy, popovídaly o vánočních tradicích a zvycích a hlavně si prohlédly spoustu dárků, které dostaly do jednotlivých oddělení.