Základní škola
Frýdek-Místek, Pionýrů 400

Oprava hydroizolace střechy tělocvičny ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400

Veřejná zakázka: Oprava hydroizolace střechy tělocvičny ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400

Základní informace:

Název zakázky: Oprava hydroizolace střechy tělocvičny ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400
Předmět zakázky: Stavební práce, izolace stávající střechy hydroizolační fólií na bázi měkčeného PVC o minimální tloušťce 1,5 mm na stávající střešní krytinu. Demontáž a montáž hromosvodu a izolace všech vnitřních dešťových svodů, větracích komínků a dalších prvků. Bližší specifikace je uvedena v příloze č.1.
Datum vyhlášení zakázky: 7. 3. 2018
Název zadavatele: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400
Sídlo zadavatele: Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:

Mgr. Lukáš Synek

tel. 739 038 464

e-mail: lukassynek@email.cz

IČO zadavatele: 60046121
DIČ zadavatele: CZ60046121

Dokumenty:

Výzva k podání cenové nabídky

Příloha č. 1: výkaz výměr

Příloha č. 2: krycí list nabídky (vzor)

Příloha č. 3: čestné prohlášení uchazeče

Příloha č. 4: návrh smlouvy (vzor)

Výsledek veřejné zakázky