Základní škola
Frýdek-Místek, Pionýrů 400

Projekční technika pro 6. ZŠ

Název zakázky: Projekční technika pro 6. ZŠ
Předmět zakázky: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž dataprojektorů, stolních PC a projekčního plátna dle specifikací uvedených v příloze č. 1.
Datum vyhlášení zakázky: 17. 5. 2018
Název zadavatele: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400
Sídlo zadavatele: Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:

Mgr. Lukáš Synek

tel. 739 038 464

e-mail: lukassynek@email.cz

IČO zadavatele: 60046121
DIČ zadavatele: CZ60046121

Výzva k podání cenové nabídky

Příloha č. 1: Technická specifikace

Příloha č. 2: Krycí list nabídky (vzor)

Příloha č. 3.: Čestné prohlášení uchazeče

Příloha č. 4: Návrh kupní smlouvy (vzor)

Výsledek výzvy