Základní škola
Frýdek-Místek, Pionýrů 400

Rekonstrukce chladicích boxů školní jídelny 6. ZŠ

Název zakázky: Rekonstrukce chladicích boxů školní jídelny 6. ZŠ
Předmět zakázky: Demolice dvou chladících místností a na jejich místě vybudování dvou chladicích boxů.
Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2018
Název zadavatele: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400
Sídlo zadavatele: Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:

Mgr. Lukáš Synek

tel. 739 038 464

e-mail: lukassynek@email.cz

IČO zadavatele: 60046121
DIČ zadavatele: CZ60046121

Výzva k podání cenové nabídky

Příloha č. 1: Technická specifikace

Příloha č. 2: Krycí list nabídky (vzor)

Příloha č. 3: Čestné prohlášení uchazeče

Příloha č. 4: Návrh smlouvy (vzor)

Výsledek veřejné zakázky