Základní škola
Frýdek-Místek, Pionýrů 400

Charakteristika školy na Inspis PORTÁLU

Naše škola se zařadila mezi 298 škol, které se zapojily do systémové pilotáže nového informačního systému České školní inspekce. Na tomto portálu můžete nalézt kompletní profil školy včetně školního vzdělávacího programu, školního řádu, rozvrhů, termínů zápisu do 1. ročníku a dnů otevřených dveří, inspekčních zpráv a mnoho dalších informací.

Vstup do systému – zde