Základní škola
Frýdek-Místek, Pionýrů 400

NatTech

Informace o kroužku chemie, techniky a robotiky NatTech + přihláška pro školní rok 2014/15… zde

Žáci ŠESTKY se tento týden účastní v rámci projektu NatTech letního tábora

Den první – Přijetí do Meziplanetárního institutu bádání MIB

Dnes jsme byli přiajti do MIB. Po příjezdu do výcvikového centra v Kunčicích pod Ondřejníkem nás přivítali jeho agenti, mezi nimiž byli i nefalšovaní Muži v černém. Seznámili jsme se se základními pravidly pobytu a výcviku, během něhož se i my staneme agenty připravenými řešit naléhavé úkoly při případném ohrožení naší planety. Byli jsme rozděleni do tří týmů Spojaři, Analytici a Průzkumníci a výcvik mohl začít. První fází tréninku byla fyzická příprava – agent musí být zdatný. Ve večerních hodinách se stala podivná událost – nedaleko výcvikového centra se něco nevysvětlitelného odehrálo, v lese se ozvaly detonace, objevil se oheň i kouř. Nezbývalo nám nic jiného, než se vydat na průzkum. V temném lese, odkud se ozývaly neidentifikovatelné zvuky a pohybovaly se zde podivmé postavy, jsme postupně našli řadu předmětů, identifikovat je, to bude další součástí našeho bádání.

Fotografie z prvního dne …zde.

Den druhý – Stali jsme se agenty MIB

Druhý den našeho výcviku pokračovala náročná fyzická příprava. Absolvovali jsme ranní rozcvičku, která byla pro řadu účastníků zakončena v místním bazénu, dále  jsme byli prověřeni ve zdatnosti, obratnosti a vytrvalosti. Dopoledne nám sice nepřálo počasí, ale odpoledne jsme sborovým chorálem přivolali sluníčko, které nám svítilo po celý zbytek dne. Spokojenost s našimi výkony byla odměněna tím, že jsme byli všichni v podvečer oficiálně povýšeni do pozice agentů MIB, naše výstroj byla doplněna o unikátní prsten agenta a černé brýle. Provedli jsme další analýzu předmětů nalezených v místě neobvyklé události předešlého večera. Mezi předměty byl nalezen fragment destičky, která bezpochyby obsahuje šifrovanou zprávu a k našemu velkému překvapení byl v blízkosti našeho výcvikového centra odchycen živý tvor – zjevně mimozemského původu. Ve večerních hodinách jsme se věnovali detailnímu prozkoumání tohoto tvora. Abychom si shrnuli všechny dosud prožité a podstatné události, sepsal každý tým – tedy Spojaři, Analytici i Průzkumníci o našich prožitcích krátký divadelní výstup. Naše další bádaní bude věnováno nalezeným předmětům a speciálně onomu fragmentu zašifrované zprávy. Události se začínají vyvíjet velmi zajímavým způsobem.

Fotografie z druhého dne zde.

Den třetí – Rozbor  nalezených předmětů mimozemského původu

V pondělí jsme navštívili centrálu MIB s názvem SPŠ, OA, JŠ ve Frýdku-Místku V dopoledních hodinách jsme si prošli všechny moderně vybavené laboratoře pro analýzu materiálů, konstrukci a 3D tisk. Definitivně jsme zde odhalili mimozemský nalezených původ předmětů. Odpoledne jsme se věnovali kulturnímu programu v místním divadelním sále. Představení v podání studentů naší školy; Avantasia – nabité  rockovou hudbou a velmi silným příběhem prověřilo naše jazykové schopnosti. Den jsme uzavřeli v mobilním planetáriu s programem O původu života. Odhalili jsme další indicie vedoucí k odhalení šifrovaného posleství. Jsme velmi zvědavi na zážitky dalších dnů.

Fotografie z třetího dne …zde.

Den čtvrtý –  Jak dospět na vrchol

Po náročné fyzické přípravě došlo v tento den k rozvoji našich technických doveností. V areálu Dolních Vítkovic v Ostravě jsme si zopakovali základy techniky a v praxi si vyzkoušeli výsledky bádání našich předků v oblasti techniky. V areálu jsme dokonce našli další indicie k rozluštění šifrované zprávy. Odpoledne jsme se věnovali další fázi fyzické přípravy, ale také posílení naší vůle a vytrvalosti. Výcvikový program – fyzicky náročné Messnerovy vrcholy, předznamenal večerní návštěvu významného horolezce  Libora Uhra. Jeho líčení cesty na vrchol  jedné z nejobávanějších osmitisícovek nás velmi zaujalo a s nadšením jsme jej poslouchali až do pozdních nočních hodin. U  mnohých z nás se projevila velká únava a těšili jsme se, že spánek nám dodá energii a sílu, odhali další tajemství naší mise zde. Velmi nás všechny zajímá polelství zanechané mimozemskou civilzací a nalezené indicie nám již něco málo napovídají.

Fotografie ze čtvrtého dne zde.

Fotografie z pátého dne …zde.

Fotografie z šestého …zde.

Školní časopis SPŠ, OA, JŠ F-M – číslo věnované projektu NatTech – ke stažení zde

Projekt NatTech

Od školního roku 2013/14 se naše škola zapojila do projektu NatTech, v rámci kterého vybraní žáci 6.-9. tříd, za doprovodu učitelů ze „Šestky“, docházejí na Střední průmyslovou školu F-M do kroužku fyzika/chemie, technika a robotika.

Bližší informace:

Kroužek je založen na propojování poznatků z jednotlivých oblastí (chemie, fyzika, technika, robotika) a jejich aplikace v praxi, prostřednictvím individuální práce s žáky a praktických ukázek vedení žáků, k uvažování v souvislostech o přírodovědných a technických problémech, motivace k zájmu o technické a přírodovědné obory. Výuka bude probíhat jednou za 5 týdnů v odpoledních hodinách, a to po dobu jednoho roku. Skupina 30 žáků se bude dělit na 3 větve po 10 žácích. Kroužek je rozdělen na jednotlivé větve, ve kterých se během realizace projektu skupinky vzájemně prostřídají.

  • Větev TECHNIKA – nabídne žákům osobní seznámení se základy technických prací v dílnách, ale také se systémy CNC strojů, jejich programování s ukázkou provozu. Žáci si vyzkouší práci
    v kreslících programech, jako jsou INVENTOR a AutoCAD. Seznámí se tak s různými možnostmi tvorby výkresové dokumentace.
  • Větev CHEMIE – žáci budou v laboratoři zkoumat látky a provádět zajímavé, jednoduché chemické pokusy, některé pomocí moderní měřící soupravy PASCO.
  • Větev ROBOTIKY – žáci se seznámí atraktivní formou se základy automatizace a robotizace, s využitím stavebnice lego. V kroužku se budou zabývat i pájením a zapojováním jednoduchých obvodů. Součásti budou i soutěže v programování robotků – sledování čáry, bludiště, ….

Již v srpnu se vybraní žáci v rámci tohoto projektu zúčastnili týdenního motivačního soustředění, které se uskuteční i v létě 2014.

Informační leták 1. část

Informační leták 2. část

P1130362

Reportáž z kroužků (20. 11. 2013)

Fotografie z kroužků (20. 11. 2013)