Základní škola
Frýdek-Místek, Pionýrů 400

ŠIS (součástí je eŽK)

Vstup do Šestíkova informačního systému ZDE

Absence se pomocí ŠIS pouze oznamuje (ŠIS → Komens → poslat zprávu – druh zprávy: omluvení absence).  Oznámit absenci lze i pomocí emailu, telefonicky, nebo písemně.

Omluvenky do tělesné výchovy zasílejte přímo vyučujícím TV

Omlouvání absence pomocí omluvného listu (viz níže).

Problémy s psaním zpráv v internetovém prohlížeči MS Internet Explorer

Pokud využíváte internetový prohlížeč MS Internet Explorer, tak se v některých případech může stát, že nelze odeslat zprávu. Chyba není v ŠIS, ale v bezpečnostním nastavení prohlížeče MS Internet Explorer. Doporučujeme používat jiné internetové prohlížeče (Chrome, Mozilla), které fungují bezproblémově. Děkujeme za pochopení.

Odkaz na instalaci jiných prohlížečů naleznete zde

Vysvětlení zkratek u hodnocení v eŽK:

A – žák byl v době konání písemné práce nepřítomen

N – žák byl ve škole, ale písemnou práci nepsal (většinou z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti)

X – žák písemnou práci psal, ale nebyl z ní hodnocen (rovněž z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti)

Návody k práci s ŠIS:

A) Oznamování absence pomocí ŠIS (lze i pomocí emailu, telefonicky, nebo písemně):

 • absenci je dle školního řádu potřeba oznámit do 3 dnů od počátku absence
 • návod: otevřít ŠIS → Komens → poslat zprávu (druh zprávy: omluvení absence)
 • příklady textu oznámení:
  1. nemoc (pokud neznáme přibližný datum ukončení absence)
  2. nemoc – předpokládaný nástup do školy 16. 9. 2018
  3. Náš syn jde 16. 9. ve 12,00 na očkování

B) Omlouvání absence:

 • Ihned po návratu žáka do školy je povinen jej písemně omluvit na omluvném listu ve školním deníčku (1. ročník) nebo omluvném listu (4. až 9. ročník). Omluvy podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka.

Omluva z aktivní účast v hodině tělesné výchovy ze zdravotních důvodů – tj. žák je přítomen v hodině tělesné výchovy, ale necvičí:

 • omluvenku je třeba zaslat minimálně do 7,30 daného dne.
 • návod: otevřít ŠIS → Komens → poslat zprávu (druh zprávy: obecná zpráva; komu: vybrat jméno vyučujícího tělesné výchovy: Mynářová, Maštalířová, Sedláčková, Moškoř)
 • příklad textu omluvenky:
  • omluvte dne 16. 9. 2018 našeho syna z Tv z důvodu silného nachlazení a kašle

C) Informace o průběžné klasifikaci

 • otevřít ŠIS → záložka klasifikace → průběžná klasifikace
 • Jak zjistit bližší informace o známkách?
 1. varianta: v pravé části plochy označit políčko detail;
 2. varianta: v pravé části plochy rozbalit zobrazit a označit zvolené možnosti.
 • Co je to váha známky?
  • váha známky může být od 1 do 10;
  • čím je známka významnější, tím má vyšší váhu;
  • např. známka za čtvrtletní práci – váha 10 (do celkového průměru se počítá jako 100%); známka za domácí úkol – váha 2 (do celkového úkolu se počítá jako 20%);
  • váha známky a celkový průměr se nemusí zobrazit u každého předmětu (záleží na nastavení učitelem daného předmětu).

Podmínky k používání elektronické žákovské knížky

Zabezpečení aplikace

Pro školní informační systém je použit systém Bakaláři. Každý žák a rodič obdržel své originální uživatelské jméno a heslo, pomocí kterého pouze jemu budou zpřístupněny určené informace.

Přístup k ŠIS

  • Zákonní zástupci obdrží v kanceláři školy své originální přístupové údaje.
  • Žáci své originální údaje obdrží od třídního učitele.
  • Zadat přístupové jméno, heslo a dále postupovat dle návodu pro uživatele.
  • V případě ztráty přístupových údajů je nutné písemně zažádat o nové a vyzvednout je osobně v kanceláři školy.
 • Osobní údaje dítěte, jeho známky, výchovná opatření, rozvrh a jiné údaje, které rodič získá v ŠIS, patří k citlivým osobním údajům, ke kterým mají přístup pouze zákonní zástupci žáka a žák. Upozorňujeme rodiče na skutečnost, že v případě předání přístupových údajů jiným osobám, nebude dodržen zákon o ochraně osobních údajů.