Základní škola
Frýdek-Místek, Pionýrů 400

ICT Plán školy

ICT plán školy ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400

 1. Současný stav
 2. Cílový stav

Současný stav k 31. 12. 2011

K tomuto datu je celkový počet žáků 419.
Celkový počet pedagogických pracovníků je 30, 3 pracovnice školní družiny. Škola využívá služeb školního psychologa.

Počet počítačových učeben 4
Počet odborných pracoven 4(chemie, fyzika, přírodopis, hudební výchova)
Počet běžných tříd 19
Počet připojených počítačů 147
Zařízení k prezentaci 18x dataprojektor 12x interaktivní tabule 34x notebook 2x vizualizér

Rozmístění počítačů

Umístění Počet
Počítačová učebna č.1 15x počítač 1x učitelský počítač 1x dataprojektor 1x interaktivní tabule
Počítačová učebna č.2 15x počítač 1x učitelský počítač 1x dataprojektor 1x interaktivní tabule
Počítačová učebna č.3 15x počítač 1x učitelský počítač 1x dataprojektor 1x interaktivní tabule
Počítačová učebna č.4 – Multimediální 24x počítač 1x učitelský počítač 1x dataprojektor1x interaktivní tabule 1x vizualizér
Odborné pracovny 5x počítač 1x notebook 1x vizualizér 4x interaktivní tabule
Jazykové pracovny 2x počítač 2x interaktivní tabule
Třídy 2. stupně 17x počítač
9x dataprojektor
Třídy 1. stupně 27x počítač 4x dataprojektor 2x interaktivní tabule
Kabinety učitelů 1x počítač 24x notebook

Internet: připojení optické – 100Mb/s, bez omezení dat

Síťové prvky:

 • 3x rozvodová skříň
 • 2x 10/100 Mbps Dual speciál Hub
 • 6x Switch Reportech 24x 10/100, 19″, kov
 • 1x server, náhradní zdroj

Serverové služby zajišťují firmy:

RIO Media, spol. s r.o., T. G. Masaryka 1108, Frýdek-Místek

PLCom, s.r.o. Slezská 2893 738 01 Frýdek-Místek

Škola využívá pro komunikaci oficiální e-maily sestka@sestka-fm.cz a 6zs@f-m.cz,
učitelé využívají vlastní schránky elektronické pošty a přidělené školní schránky.
Pro prezentaci školy, žáků, pedagogů má škola webové stránky http://www.sestka-fm.cz.
Stávající stav splňuje standardem požadované ukazatele.

Software a informační zdroje

Škola využívá software:

 • kancelářský balík (MS Office 2007, MS Office 2010)
 • grafické a prezentační aplikace (Zoner Callisto 5, Zoner PhotoStudio 12, Programy pro úpravu videí)
 • komunikace internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox)
 • evidence na škole (Bakaláři, Relax – inventarizace, účetnictví)
 • výuka jazyků (programy Terasoft, Didakta)
 • výuka přírodních věd (programy Terasoft, Didakta)
 • výuka společenských – humanitních věd (programy Terasoft, Didakta)

Software je používán v souladu s autorskými právy.

Výuka ict na škole

Žáci i pedagogičtí pracovníci mají možnost využívat ICT ve svých kabinetech, počítačových učebnách, třídách 2.stupně a některých tříd 1.stupně.

Podle ŠVP – Škola mostem k životu – pro žáky 6. ročníku jednohodinová dotace v rámci předmětu informatika a mediální výchova.
Sedmé, osmé a deváté třídy mají volitelný předmět mediální výchova.
Na prvním stupni je to předmět informatika (1 hodina).

Cílový stav

Škola bude pokračovat v projektech z fondů EU, Šablony.

Veškerá zařízení projdou výběrovým řízením.

Finanční zajištění

Z výše zmíněných projektů a z vlastních zdrojů školy.