Základní škola
Frýdek-Místek, Pionýrů 400

Lyžák a lyžáček

INFORMACE K ZIMNÍMU VÝCVIKOVÉMU KURSU (LYŽÁKU)

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

ZVK pro 7. ročník  se uskuteční v termínu 7. 1. – 11. 1. 2019 ve středisku SKI PARK GRUŇ  na Starých Hamrech.

Cena je 3 300 Kč, na pobyt přispívá Spolek rodičů částkou 350 Kč na žáka.

Platbu provádějte v týdnech od 15. 10. do 1. 11. 2018 bankovním převodem na číslo účtu školy 179010830/0300.

Variabilní symbol: datum narození dítěte ve tvaru 1. části rodného čísla (např.: 056215) a do poznámek uveďte ZVK a jméno dítěte (ne jméno majitele účtu).

Doporučený seznam věcí a veškeré další informace budou včas rozdány!!

Učitelé TV


INFORMACE K LYŽÁČKU

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

Lyžáček pro 2.-5. ročník se uskuteční v termínu 28. 1. – 31. 1. 2019 ve středisku SKI PARK GRUŇ na Starých Hamrech.

Cena je 2 600 Kč, dopravu uhradí Spolek rodičů.

Platbu provádějte v týdnech od 15. 10. do 1. 11. 2018 bankovním převodem na číslo účtu školy 179010830/0300.

Variabilní symbol: datum narození dítěte ve tvaru 1. části rodného čísla (např.: 106215) a do poznámek uveďte Lyžáček a jméno dítěte (ne jméno majitele účtu).

Informační schůzka se zákonnými zástupci dětí přihlášených na Lyžáček  proběhne v měsíci lednu.  Tam také obdržíte doporučený seznam věcí a veškeré další informace.

Učitelé TV