Základní škola
Frýdek-Místek, Pionýrů 400

Školní akce 2017/18

Školní kolo Loutničky 1. stupně

Dne 26. 2. 2018 se na naší škole neslo v duchu lidových písní, protože se konala pěvecká soutěž Loutnička. Žáci prvního stupně nám předvedli, že zpívají rádi a krásně. Bez obav se postavili na pódium a pěli. Porota to neměla vůbec jednoduché, protože musela vybrat v každé kategorii pouze tři nejlepší. A jak to celé dopadlo? Vítězná první místa ve všech kategoriích ovládli chlapci.

Zde je konečné pořadí:

1. kategorie – žáci 1. tříd:

 1. místo Štěpán Šimanský z 1.A
 2. místo Justýna Prusková z 1.B
 3. místo Michaela Kajzarová z 1.B

2. kategorie – žáci 2. a 3. tříd:

 1. místo Ondřej Čihánek z 3.A
 2. místo Erika Běčáková z 2.C
 3. místo Kateřina Stankovičová z 3.C

3. kategorie – žáci 4. a 5. tříd:

 1. místo Filip Ručka z 5.B
 2. místo Vendula Tvrdá z 4.B
 3. místo Hana Dvorská z 4.A

Všem soutěžícím patří velký obdiv. Postupujícím žákům přejeme hodně štěstí v obvodním kole.

Fotografie


Malá školní akademie – video a fotografie

Fotografie


Recitační soutěž 1. stupně

V úterý 30. ledna 2018 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Z 24 nejlepších recitátorů všech tříd
1. stupně postoupili do obvodního kola tito žáci:
0. kategorie – 1. třídy
1. místo – Alžběta Chudá (1.A)
2. místo – Štěpán Šimanský (1.A)
3. místo – Neea Holečková (1.B)

1. kategorie – 2. a 3. třídy
1. místo – Natálie Juřicová (2.B)
2. místo – Erika Běčáková (2.C)
3. místo – Štěpán Chudý (3.A)

2. kategorie – 4. a 5. třídy
1. místo – Mário Murín (5.A)
2. místo – Jan Gnojek (5.A)
3. místo – Vanda Žáková (5.B)

Všem postupujícím gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalším kole.

Fotografie


Pásmo africké kultury

Ve čtvrtek 22. 1. naši školu navštívil pan Paul Ndjadi Homeamba s pásmem AFRICKÉ KULTURY. Dva představitelé pocházející z Afriky, již deset let žijící v Praze, dětem představili „Kongo“ na základě vlastních zkušeností a prožitků. Seznámili děti s africkou folklórní hudbou, africkými tanci, do kterých se děti mohly zapojit. Na závěr si všichni společně zazpívali, zatancovali a děti si na památku pořídily barevné náramky.

Fotografie


Recitační soutěž 2. stupně

Školní kolo recitační soutěže 2. stupně se konalo 22. 1. 2018.

V kategorii 6. a 7. tříd patří 1. místo ALEXANDŘE ZÁRUBOVÉ ze 6.D, 2.místo KLÁŘE WEISSOVÉ ze 6.C a 3. místo HANĚ SANITROVÉ  ze 7.C.

V kategorii 8. a 9. tříd se na 1. místě umístil MAREK DOBIÁŠ z 9.B, na 2.místě skončil TOMÁŠ CVIK  z 8.A a třetí místa byla udělena dvě, a to NICOL ŘÍHOVÉ  z 8.C a JANU ŠTELEROVI  z 9.B.

Recitátoři, kteří se umístili na prvních dvou místech, postupují do obvodního kola.

Všem úspěšným žákům gratulujeme, ostatním děkujeme za účast a porotě za nelehkou práci při rozhodování.


Vánoční turnaj v halové kopané

V pátek 22. 12. proběhl klasický Vánoční turnaj chlapců v halovém fotbale. Soutěže se zúčastnily skoro všechny třídy a bylo k vidění mnoho výborných výkonů jak v poli, tak u brankářů. Kategorie byly dvě, a to 6. + 7. třídy a 8. + 9. třídy, ke kterým se letos přidal ještě tým zaměstnanců 6. ZŠ společně s bývalými žáky naší školy. První čtyři týmy z každé kategorie pak ze skupin postupovaly do semifinále a poté buď do finále, nebo do boje o 3. místo.

Celkové pořadí 6. + 7. tříd

 1. Chelsea United – 7.B
 2. MFK 7.C – 7.C
 3. Orlové – 6.B
 4. Áčkaři – 6.A
 5. – 6. Dirky z Jirky – 7.A
 6. – 6. KFC – 7.D
 7. F-K 6.D – 6.D

Celkové pořadí 8. + 9. tříd

 1. Dvanáct chlupatých vajec – 9.A1
 2. FC Mulanci – 8.B
 3. Young & Old men
 4. Žoldáci – 8.D
 5. Sněhové koule- 9.A2
 6. – 7. FC Jalovice – 8.C
 7. – 7. Rudí Poníci – 9.B

Všechny týmy získaly diplom a první čtyři ještě sladkou odměnu. Všem zúčastněným gratulujeme k dobrým výkonům i výborné atmosféře během celého turnaje.

Vánoční turnaj v přehazované

Jako již každoročně se v předvánočním čase uskutečnil turnaj v přehazované děvčat. Protože skoro všechny třídy poslaly své zástupkyně, zvlášť mezi sebou bojovala děvčata 6. a 7. tříd (5 týmů) a děvčata 8. a 9. tříd (5 týmů).
Družstva tedy byla rozdělena podle věku do dvou skupin. Ve skupině hrál každý s každým, takže o perné sportovní chvilky nebyla nouze. Snažení děvčat nebylo marné a po napínavých bojích bylo pořadí v jednotlivých skupinách následující:

SKUPINA A – žákyně 6. a 7. tříd
1. Bratrstvo kočičí packy – 7.A
2. Black squad – 7.B
3. Maršmelouni – 6.A
4. Pacientky – 7.C
5. Cečkařky – 6.C

SKUPINA B – žákyně 8. a 9. tříd
1. Horníci – 8.B
2. Spicegirls – 9.B, 8.C
3. B.M.G. – 9.A
4. Muskulus biceps maximus – 8.A
5. Nebelvír – 8.C,D
Všem zúčastněným se turnaj velice líbil, v příštím školním roce se určitě opět s některými děvčaty setkáme na dalším ročníku předvánočního sportovního klání.

Vánoční turnaj ve stolním tenise

Vánočního turnaje ve stolním tenise se zúčastnilo 12 chlapců, kteří ze všech sil bojovali o medaili.

Jakub Buchta jako jediný prošel všemi skupinami bez porážky a zaslouženě zvítězil. Druhý skončil Ondřej Roman a na třetím místě se umístil Michael Czudek (všichni z 8.A).

Všem zúčastněným děkuji za pěkné výkony a snahu.


Vánoční beseda „Malujeme Vánoce“

V úterý 19.12. naši školu navštívil známý ilustrátor Adolf Dudek, který nám adventní chvíle zpříjemnil vánoční besedou „Malujeme Vánoce“. Ilustrátor s dětmi kreslil na tabuli a pomocí kreseb jim přiblížil první adventní neděli, příchod Mikuláše i Štědrý den.  Děti se zapojily svými kresbami, zpěvem a tancem. Do tříd se vrátily spokojené a plné vánoční nálady.

Fotografie


Vánoční divadelní hra v nastudování žáků 8. ročníku

Žáci 8. ročníku za vedení paní učitelky Vavříkové nastudovali vánoční divadelní hru „Setkání pastýřů a králů v Betlémě“ a před Vánoci tuto hru předvedli rodičům a dalším příznivcům ŠESTKY.


ŠESTKA – patronkou školačky z Afriky

Také v letošním proběhla na naší škole finanční sbírka na podporu školačky Reginy Oppong z Ghany. Vybraných 5.000 Kč bude využito prostřednictvím humanitárního občanského sdružení Humanitas Afrika na výdaje spojené se školní docházkou.

Vzhledem k tomu, že se letos podařilo vybrat vyšší částku, než je potřeba k patronství školačky v Africe, tak školní parlament rozhodl, že zbývající částka bude věnována organizaci SOS dětské vesničky.

Děkujeme všem dárcům z řad žáků, rodičů a zaměstnanců školy.


Čertovská laťka již podesáté

Ve středu 6. prosince proběhla v hale školy Čertovská laťka pro 4. a 5. třídy, která se na škole uskutečnila již podesáté. Malí skokani se na soutěž těšili a nakonec jich dorazilo 32.

Vítězkou v nejmladší kategorii pro 4. třídy se stala Viktorie Heřmánková výkonem 110 cm a mezi čtvrťáky Damián Peřina, který skočil 105 cm.

Páté ročníky ovládl Filip Ručka, který skočil 120 cm, a Nela Miklasová výkonem 115 cm. Pochvalu a uznání si ale zaslouží všichni závodníci, kteří se zúčastnili a předvedli tak divákům, jak se naučili do výšky skákat.

Mikulášská laťka má za sebou 23. ročník

 1. ročník Mikulášské laťky proběhl za velké účasti 75 skokanů.

V šestých třídách vyhrála Hana Maštalířová ze 6.A  výkonem 125 cm, mezi kluky pak z 6.B Martin Kuchař (120 cm). Nejpočetnější zastoupení měly sedmé třídy, mezi děvčaty vyhrála Hana Haluzíková ze 7.C,  která skočila 125 cm, a Oliver Ladman ze 7.B výkonem 135 cm.  V kategorii 8. ročníků vyhrála Marie Kuchařová z 8.B, která skočila 130 cm, mezi kluky František Odlevák z 8.A skočil 135 cm. Nejméně dívek naopak bylo v devátém ročníku, kde vyhrála Tereza Csechová z 9.B, která skočila 125 cm, a mezi kluky pak  Vít Brož z 9.A výkonem 160 cm.

Kategorie Jméno vítěze, třída Zdolaná výška
6. ročník Hana Maštalířová – 6.A 125 cm
Martin Kuchař – 6.B 120 cm
7. ročník Hana Haluzíková – 7.C 125 cm
Oliver Ladman – 7.B 135 cm
8. ročník Marie Kuchařová – 8.B 130 cm
František Odlevák – 8.A 135 cm
9. ročník Tereza Csechová – 9.B 125 cm
Vít Brož – 9.A 160 cm

Nejlepší 3 soutěžící v kategorii byli odměněni drobnou sladkostí. Děkujeme všem účastníkům.


Konverzační soutěž v AJ

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce se uskutečnilo ve středu 29. listopadu 2017. Celkem se soutěže zúčastnilo 11 žáků. V kategorii 6. – 7. tříd se vítězkou stala Hana Sanitrová ze 7.C, na 2. místě skončila Valerie Vejrostová z 6.A a 3. místo získala Zuzana Maršálková, taktéž z 6.A.

V kategorii 8. – 9. tříd se vítězkou stala Nicol Nováková z 8.A, 2. místo obsadil Petr Havránek z 8.C a 3. místo Natálie Trnková z 9.B. Vítězové v obou kategoriích postupují do okresního kola.


Školní kolo v šachu

Školního kola v šachu se 22. 11. účastnilo 22 žáků 2. – 5. tříd. Celkově zvítězil druhák Hynek Létal, 2. místo obsadil se stejným počtem bodů páťák Jan Gnojek a 3. místo vybojoval třeťák Jonáš Létal. V kategorii dívek obsadila 1. místo Vendula Tvrdá ze 4.B, 2. místo získala Adéla Dacuková z 2.B a 3. místa dosáhla Barbora Klechová také z 2.B.

Prvních 8 chlapců celkového žebříčku si zajistilo účast v okresním kole v šachu pro 1. stupeň základních škol.

1. Létal Hynek
2. Gnojek Jan
3. Létal Jonáš
4. Hanzlík Vít
5. Mynář Martin
6. Surma Šimon
7. Chovanec Alexandr
8. Rýpar Jakub

Děkuji všem hráčům za bojovnost a hezké partie. Mgr. Petra Sedláčková

Fotografie


Školní kolo olympiády v českém jazyce

Školního kola olympiády, které proběhlo 16. listopadu, se zúčastnilo 20 soutěžících 8. a 9. ročníku. Nejlépe si letos vedl Vojtěch Drahotuský z 8.A a bude naši školu reprezentovat v okresním kole, které se v únoru uskuteční ve Frýdlantu nad Ostravicí. Na stupně vítězů se dále probojovali se shodným počtem bodů Ondřej Voleník a Vít Brož (oba z 9.A).


Kloboukový den

Listopad jsme na naší škole zahájili tradičním speciálním dnem. Tentokrát žáci a učitelé přišli do školy v kloboucích všech typů, velikostí a barev. Většina tříd přistoupila k této akci velmi aktivně a bylo velmi těžké vybrat nejlepší třídy 1. a 2. stupně. Nakonec komise v čele s paní učitelkou Seidlerovou určila tyto vítěze:

5.B – vítěz na 1. stupni

6.A – 1.-2. místo na 2. stupni

8.A – 1.-2. místo na 2. stupni

Vítězné třídy si zajistily týdenní předběženky na oběd.


Na návštěvě u hasičů

V pátek 13. 10. 2017 navštívili žáci 2. a 5. ročníků den otevřených dveří u hasičského záchranného sboru. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o práci hasičů, vyzkoušeli si stříkat vodu hasičskou hadicí, mohli jsme si prohlédnout hasičská plavidla, auta a jejich vybavení. Na závěr nám hasiči povykládali o tom, jak se máme chovat v případě ohrožení nebo požáru. Kromě zajímavých poznatků a skvělých zážitků jsme si odnesli také mnoho pěkných a užitečných odměn.

Moc se nám u hasičů líbilo a děkujeme jim za jejich čas, trpělivost, spoustu nových informací a hlavně za jejich práci.

Žáci 2.A, 2.C, 5.A, 5.B

Fotografie