Základní škola
Frýdek-Místek, Pionýrů 400

Školní družina

Kapacita školní družiny: 150

Současný stav: 138

Počet volných míst: 12


Platba školní družiny

dne 21. 2. 2018 od 15.00 do 16.30 hodin a

dne 22. 2. 2018 od 6.00-8.00 a 15.00-16.00 hodin bude vybírána úplata za školní družinu (2/2018–6/2018).

Částka k platbě: 1000 Kč.

Prosíme o dodržení termínu platby a připravení si odpovídající částky.

Platbu přebírá pouze vedoucí vychovatelka Bc. Alena Cihlářová.

Platbu je možné provést také zasláním na účet školy: 179010830/0300

(do zprávy pro příjemce napište: platba ŠD-jméno a příjmení žáka, nikoli odesílatele) do 28. 2. 2018.

Vybírá se celá částka 1000 Kč, nelze platit na splátky.


Sdělení zákonným zástupcům – omluvenky

V případě, že omluvenka do ŠD není řádně vyplněna, nelze žáka z družiny uvolnit. Omluvenku vyplňují pouze zákonní zástupci, nikoli žák, sourozenec či jiný člen rodiny. Pokud je chybně na omluvence vyplněn datum, čas či neoznačen způsob odchodu, nelze omluvenku akceptovat. V tomto případě vychovatelka není povinna na tuto skutečnost telefonicky upozornit zákonné zástupce a žák odchází z družiny dle údajů vyplněných na zápisním lístku.

Děkujeme, že dbáte o bezpečnost svých dětí.

Vychovatelky ŠD


Informace o školní družině – ZDE


Vychovatelky školní družiny

Bc. Alena Cihlářová – vedoucí vychovatelka
Bc. Lenka Janíčková
Bc. Magda Manďáková
Monika Bůžková
Daniela Kutáčová