Základní škola
Frýdek-Místek, Pionýrů 400

Školní družina

Kapacita školní družiny: 150 

Současný stav: 134

Počet volných míst: 16


Platba za školní družinu

Dne 20. 9. 2018 od 6.00 do 8.00 hodin a od 15.00 do 16.30 hodin bude vybírána platba za školní družinu (9/2018–1/2019) v kabinetě školní družiny.

Částka k platbě: 1000 Kč.

Prosíme o dodržení termínu platby a připravení si odpovídající částky.

Platbu přebírá pouze vedoucí vychovatelka Bc. Alena Cihlářová.

Platbu je možné provést také zasláním na účet školy: 179010830/0300

(do zprávy pro příjemce napište: platba ŠD-jméno a příjmení žáka, nikoli odesílatele) do 30. 9. 2018.


Bijásek pro školní družiny (Nová scéna Vlast):

  • Příšerky z vesmíru (21. září od 13.30)

Výsledek zápisu do školní družiny – ZDE


Sdělení zákonným zástupcům – omluvenky

V případě, že omluvenka do ŠD není řádně vyplněna, nelze žáka z družiny uvolnit. Omluvenku vyplňují pouze zákonní zástupci, nikoli žák, sourozenec či jiný člen rodiny. Pokud je chybně na omluvence vyplněn datum, čas či neoznačen způsob odchodu, nelze omluvenku akceptovat. V tomto případě vychovatelka není povinna na tuto skutečnost telefonicky upozornit zákonné zástupce a žák odchází z družiny dle údajů vyplněných na zápisním lístku.

Děkujeme, že dbáte o bezpečnost svých dětí.

Vychovatelky ŠD


Informace o školní družině – ZDE


Vychovatelky školní družiny

Bc. Alena Cihlářová – vedoucí vychovatelka
Bc. Lenka Janíčková
Mgr. Magda Manďáková
Monika Bůžková
Bc. Daniela Kutáčová