Základní škola
Frýdek-Místek, Pionýrů 400

Školní družina

Kapacita školní družiny: 150

Současný stav: 138

Počet volných míst: 12


Zkrácení provozu školní družiny

V pátek 8. prosince 2017 končí z provozních důvodů činnost školní družiny již v 16.00 hodin. Děkujeme za pochopení.


Sdělení zákonným zástupcům – omluvenky

V případě, že omluvenka do ŠD není řádně vyplněna, nelze žáka z družiny uvolnit. Omluvenku vyplňují pouze zákonní zástupci, nikoli žák, sourozenec či jiný člen rodiny. Pokud je chybně na omluvence vyplněn datum, čas či neoznačen způsob odchodu, nelze omluvenku akceptovat. V tomto případě vychovatelka není povinna na tuto skutečnost telefonicky upozornit zákonné zástupce a žák odchází z družiny dle údajů vyplněných na zápisním lístku.

Děkujeme, že dbáte o bezpečnost svých dětí.

Vychovatelky ŠD


Informace o školní družině – ZDE


Vychovatelky školní družiny

Bc. Alena Cihlářová – vedoucí vychovatelka
Bc. Lenka Janíčková
Bc. Magda Manďáková
Monika Bůžková
Daniela Kutáčová