Základní škola
Frýdek-Místek, Pionýrů 400

Správný obor – základ úspěchu

Projekt zaměřený na volbu budoucího povolání či studia ve středním školství

Tento projekt žákům pomáhá ujasnit si vlastní identitu a nastavit životní cíle. Napomáhá v rozhodování při volbě budoucího povolání či studia ve středním školství a následně řešit profesní uplatnění na trhu práce. Tento postup může být zároveň prevencí před nesprávným začleněním jedince do společnosti, před nesouladem zájmů žáka s jeho profesním zařazením, před studijními problémy a následně nežádoucími dopady a před možnou budoucí nezaměstnaností. Prostřednictvím systému moderních metod je možnost komplexního rozboru osobnostní struktury žáka a návazných metod kariérového poradenství orientovat žáka na profesní dráhu v souladu s jeho osobnostními předpoklady a nabídkou trhu práce.