Základní škola
Frýdek-Místek, Pionýrů 400

Školní jídelna

Současný jídelní lístek si můžete prohlédnout zde:

Zobrazit jídelníček

Informace o prodeji a ceně obědů:
Zobrazit

e-Strava

Kontakt: 558 443 138INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Cena stravného   

děti 7-10 let 22 Kč
děti 11-14 let 24 Kč
děti 15 let 26 Kč
cizí strávníci 60 Kč
záloha na čip 100 Kč


Výdej stravy

11.40-14.00 hod pro žáky a zaměstnance školy
11.10-11.30 hod do jídlonosičů
13.50-14.00 hod do jídlonosičů

 

Prodej stravenek

Prodej obědů na nový měsíc se provádí poslední dva pracovní dny ve starém měsíci. Obědy během měsíce si můžete dokoupit každý den od 6.30 do 8.00 hod.

Stravné je možno platit i bezhotovostně. Zákonný zástupce povolí inkaso z účtu a zaplatí jednorázovou zálohu 600 Kč (CS 1200 Kč), která mu bude vrácena po ukončení stravování žáka. Stravné se stahuje zpětně za skutečně odebrané obědy, a to vždy k 15. dni v následujícím měsíci (např. stravné za září se stáhne 15. října, za červen 15. července). Bližší informace u vedoucí ŠJ. Upřednostňujeme bezhotovostní platbu.

 

Odhlášky a výběr čísla obědu

Odhlášky a výběr čísla obědu (nabídka ze dvou obědů) se provádí přes internet, na objednávkovém terminále ve škole nebo u prodeje stravenek. Oběd č. 2 se vybírá dva pracovní dny dopředu. Změny na internetu jsou zpracovávány každý pracovní den.

Při akcích pořádaných školou (výlet, lyžařský výcvik apod.), o kterých žák ví delší dobu dopředu, odhlašujte 3 dny předem z důvodu zajištění objednávek potravin.

Telefonicky lze obědy odhlásit ještě týž den do 8.00 hod. na tel. č. 558 443 138. Neodhlášený oběd si můžete vyzvednout do jídlonosiče první den nepřítomnosti strávníka. Další dny nepřítomnosti žáka musí být obědy odhlášeny, v opačném případě bude doúčtován doplatek, který se skládá z režijních a mzdových nákladů.

 

E-strava

Pro přístup na e-stravu (www. estrava.cz) má každý strávník přidělené přístupové heslo ve tvaru: INICIÁLY (malá počáteční písmena jména a příjmení) + ČÍSLO čipu BEZ POČÁTEČNÍCH NUL. Případnou změnu hesla můžete provést přímo na e-stravě nebo u prodeje stravenek.

 

Postup přihlašování uživatele

  1. zadejte kód zařízení (identifikace ŠJ – 166)
  2. zadejte kód uživatele: číslo čipu bez počátečních nul
  3. zadejte heslo: iniciály (malá počáteční písmena jména a příjmení) + číslo čipu bez počátečních nul

 

Dieta

Dietní stravování zajišťuje pro naši školu ZŠ F-M, J. z Poděbrad 3109. Strava se dováží v jídlonosičích, které si musí zakoupit zák. zástupce dítěte. Bližší informace podá vedoucí ŠJ 11.ZŠ p. Balogová (tel.č. 558 425 516). Pokud máte zájem o tuto službu, hlaste se na 11.ZŠ.