Základní škola
Frýdek-Místek, Pionýrů 400

Školní poradenské pracoviště

Školní psycholog PhDr. Pavel Mrózek
Výchovná poradkyně 1. stupně Mgr. Eliška Budišová
Výchovná poradkyně 2. stupně Mgr. Lenka Hradilová
Metodik primární prevence Mgr. Renáta Vítková
Speciální pedagog Mgr. Kateřina Kupčová

Jak u svých dětí předcházet problémům s drogami a jak je překonávat, pokud nastanou – brožurka pro rodiče (pdf)

Kontakty pro pomoc v zoufalé situaci (doc)

Rozsah činnosti školního metodika prevence (doc)