Základní škola
Frýdek-Místek, Pionýrů 400

Školní poradenské pracoviště

Školní psycholog Mgr. MgA. Barbora Čechová informace ŠP
Výchovná poradkyně 1. stupně Mgr. Eliška Budišová
Výchovná poradkyně 2. stupně, kariérové poradenství Mgr. Lenka Hradilová
Metodik primární prevence Mgr. Daniel Moškoř informace MPP
Speciální pedagog Mgr. Kateřina Kupčová

Jak u svých dětí předcházet problémům s drogami a jak je překonávat, pokud nastanou – brožurka pro rodiče (pdf)

Kontakty pro pomoc v zoufalé situaci (doc)