Základní škola
Frýdek-Místek, Pionýrů 400

Základní informace

Základní škola s šedesátiletou tradicí se nachází v centru Místku, v klidné zóně obklopené městskou zelení. Škola má ideální dopravní spojení.

 


Zvětšit mapu

Školní vzdělávací programy:

 • Škola mostem k životu
 • Škola mostem k životu s rozšířenou výukou matematiky (od 6. ročníku)
 • Škola mostem k životu s rozšířenou výukou tělesné výchovy (od 6. ročníku)

V našem programu se zaměřujeme především na komplexní vzdělávání a kvalitní přípravu žáků na přijímací zkoušky na střední školy. Naší snahou je co nejlépe připravit děti pro život, předat jim takové znalosti a dovednosti, aby bezpečně překlenuly všechna případná úskalí, která život přináší.

ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400 nabízí:

V oblasti výuky matematiky a informatiky:

 •       2 hodiny matematiky týdně navíc,
 •       2 moderně zařízené učebny informatiky,
 •       učebnu multimediální výchovy,
 •       každoroční matematické soustředění ,
 •       volitelný předmět seminář z matematiky (příprava na přijímací zkoušky na střední školy).

V oblasti pohybu a sportu:

 •       2 hodiny tělesné výchovy týdně navíc,
 •       každoroční zimní sportovní soustředění zaměřené na výuku sjezdového lyžování a snowboardingu pro žáky 2. stupně a každý druhý rok sportovní zimní soustředění sjezdového lyžování pro žáky 1. stupně,
 •       nejmodernější sportovní halu ve městě (svá utkání zde hrají i extraligové týmy volejbalistek a házenkářů),
 •       druhou nově rekonstruovanou tělocvičnu, sál na aerobik,
 •       pravidelné vycházky do okolní přírody.

Škola již vychovala několik mistrů republiky v atletice. Družstva našich žáků pravidelně sklízejí úspěchy v meziškolních turnajích okresu i kraje. Díky spolupráci s Beskydskou šachovou školou se pravidelně umísťujeme na předních místech v krajských i celostátních šachových soutěžích.

Škola dále nabízí:

 • široký výběr kroužků (keramický, anglický jazyk, sborový zpěv, klavír, psaní všemi deseti, sportovní kroužky…),
 • vyhlášenou školní jídelnu,
 • školní bufet,
 • školní knihovnu,
 • moderní učebny jazyků, chemie, přírodopisu, fyziky, 2 učebny informatiky, multimediální učebnu…,
 • školní časopis „Očko slona Šestíka“,
 • školní parlament.

Výběr akcí a projektových dnů pořádaných v průběhu školního roku:

 • Sportovní den,
 • Čertovská a Mikulášská laťka – soutěž ve skoku vysokém,
 • Barevné i jinak tematicky zaměřené dny,
 • Den hlavolamů,
 • Vánoční jarmark,
 • Po stopách slona Šestíka – pravidelné vycházky třídních kolektivů do okolní přírody (Palkovické hůrky, Ondřejník…),
 • Den naruby – starší žáci učí své mladší kamarády,
 • Ámos Šestky – volba nejlepšího učitele v několika kategoriích.