Základní škola
Frýdek-Místek, Pionýrů 400

Organizace školy

Vedení školy

Ředitel Mgr. Lukáš Synek
Zástupce ředitele Mgr. Jaroslav Hrabec
Výchovná poradkyně pro 1. stupeň Mgr. Eliška Budišová
Výchovná poradkyně pro 2. stupeň Mgr. Lenka Hradilová
Vedoucí školní kuchyně Renáta Bednářová
Vedoucí školní družiny Bc. Alena Cihlářová
Účetní Bc. Iveta Lichnová
Referentka Andrea Fárková

 

Učitelé 1. stupně

Příjmení Jméno Titul
Budišová Eliška Mgr.
Burgertová Gabriela Mgr.
Drabinová Michaela Mgr.
Formánková Irena Mgr.
Hatoňová Marcela Mgr.
Holubová Irena Mgr.
Krupová Martina Mgr.
Lepíková Šárka Mgr.
Lonská Yvetta Mgr.
Oborný Zdeněk Mgr.
Pospíšilová Pečinková Lenka Mgr.
Stuchlíková Ludmila Mgr.

Učitelé 2. stupně

Příjmení Jméno Titul Vyučuje
Bohušová Marcela Mgr. přírodopis, pracovní činnosti
Fialová Martina Mgr. anglický jazyk, německý jazyk
Gryczová Denisa Mgr. anglický jazyk
Hrabec Jaroslav Mgr. český jazyk, výchova k občanství
Hradilová Lenka Mgr. český jazyk, německý jazyk, pracovní činnosti
Kocichová Jaroslava Mgr. výtvarná výchova
Kolářová Eva Ing. informatika, pracovní činnosti
Ledvoň Jan Mgr. matematika, fyzika, pracovní činnosti
Lehkoživová Helena Mgr. matematika, chemie
Lisníková Jana Mgr. pracovní činnosti
Maštalířová Klára Mgr. tělesná výchova, zeměpis
Mitanová Miluše Mgr. dějepis, ruský jazyk
Moškoř Daniel Mgr. tělesná výchova, dějepis
Mynářová Magdaléna Mgr. tělesná výchova, zeměpis
Olbrich Libor Mgr. matematika, informatika
Ondráček Pavel Mgr. anglický jazyk
Pohludková Pavlína Mgr. matematika, přírodopis
Rzymanová Iveta Mgr. český jazyk, hudební výchova
Sasýnová Radka Mgr. výchova ke zdraví, výchova k občanství
Sedláčková Petra Mgr. matematika, tělesná výchova
Seidlerova Lucie Mgr. fyzika
Strnadlová Pavla Ing. přírodopis, chemie, pracovní činnosti
Světlíková Daniela Mgr. český jazyk, anglický jazyk
Synek Lukáš Mgr. zeměpis
Vavříková Jarmila Mgr. český jazyk, dějepis, hudební výchova
Velčovský Zbyněk Mgr. anglický jazyk
Vítková Renáta Mgr. matematika
Zelenková Michaela Mgr. ruský jazyk, výtvarná výchova

Asistenti pedagoga a školní asistenti

Příjmení Jméno Titul
Koselová Michaela
Krňová Věra
Kulhánková Ivana
Kupčová Kateřina Mgr.
Kutáčová Daniela
Sklářová Hana Ing.

Nepedagogičtí pracovníci

Příjmení Jméno Funkce
Koloničný Pavel školník
Kuchyně
Bednářová Renáta vedoucí kuchyně
Vlachovská Ingrida pokladník
Čagalová Jarmila vedoucí kuchařka
Garová Barbora kuchařka
Kaňáková Eva kuchařka
Langerová Zuzana kuchařka
Kocichová Simona kuchařka
Králová Pavla kuchařka
Pumperlová Anděla kuchařka
Šebestová Lenka kuchařka
Úklid
Rusinová Pavla uklízečka
Klečková Alena uklízečka
Korábová Jiřina uklízečka
Stolariková Emílie uklízečka
Kysučanová Jana uklízečka
Nová tělocvična
Peter Ivo správce
Bortel Rudolf provozář
Janečková Miroslava uklízečka na hale