Základní škola
Frýdek-Místek, Pionýrů 400

Zápis do 1. tříd

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve dnech 23. a 24. dubna 2018 v budově školy.

23. 4. 2018 od 13.00 do 17.00 hodin
24. 4. 2018 od 14.00 do 17.00 hodin

S sebou:

 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte

V případě, že budete podávat žádost o odklad povinné školní docházky:

Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a současně doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Stanovení počtu tříd a žáků a kritéria přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019ZDE

Informace:

Informace MŠMT k organizaci zápisu k povinné školní docházce (pdf)

Desatero pro rodiče (pdf)
Jak můžete pomoci svým dětem do doby zahájení povinné školní docházky (pdf)

Je vaše dítě zralé na školu (video)?

Vážení rodiče, pokud máte technické možnosti, tak bychom Vás z důvodu urychlení průběhu zápisu chtěli požádat o vyplnění a vytisknutí níže uvedených formulářů (oboustranně). Tyto formuláře s sebou vezměte k zápisu.

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné u zápisu odevzdat žádost o odklad s doporučujícím posouzením z školského poradenského zařízení a od dětského nebo odborného lékaře.

Pokud máte možnost vyplnění formulářů, ale nemáte možnost tisku, tak bychom uvítali zaslání těchto formulářů na e-mail: sestka@sestka-fm.cz nejpozději do 20. 4. 2018.

Pokud nemáte možnost tyto formuláře vyplnit, tak se nic neděje. Vyplníte je při samotném zápisu.

Formuláře k vyplnění:

Škola pro školní rok 2018/19 nabízí:

 • klidné rodinné prostředí
 • individuální přístup k žákům
 • úzkou spolupráci s rodiči
 • kroužek anglického jazyka od 1. třídy
 • výuka šachu v 1. a 2. ročníku
 • příjemně a nově vybavený interiér školy
 • využití informačních a komunikačních technologií
 • plavecký a bruslařský výcvik
 • zájmové kroužky
 • moderní sportovní areál
 • školní družinu pro 1. -5. ročník
 • školní knihovnu
 • realizaci jednotlivých projektových dnů
 • zapojení do projektů – Ovoce a zelenina do škol, Po stopách slona Šestíka, Žáci, rodiče, učitelé – hrajeme za ŠESTKU aj.